Valuta
022/317-500, 063/235-444
Svetosavska 23 - Stara Pazova
agencijakomarac@gmail.com

Ostale delatnosti

KOMPLETNA LOGISTIKA – PODRŠKA U OBLASTI PROMETA NEPOKRETNOSTI

Administrativne poslove u PIO, Socijalnom, Opštini, Sudu, i dr.

Prevod dokumenata sa Italijanskog, Engleskog,
Nemačkog i Makedonskog, od strane Sudski ovlašćenih lica.

Izrada predugovora i ugovora u posredovanju prometa
nekretninama od strane naših partnera – ADVOKATA.

Izrada ugovora u posredovanju za rentiranje nekretninama.

I OSTALE USLUGE PRIBAVLJANJA SVIH VRSTA DOKUMENATA

Call Now Button