ZELENI KARTON !!!!???? OSIGURAVAJUĆE KUĆE „MILENIJUM“ , „SAVA“ I “ DUNAV“, GENERALI““

ZELENI KARTON JE OBAVEZAN SAMO UKOLIKO PUTUJETE U BOSNU I HERCEGOVINU I MAKEDONIJU. ZA SVE OSTALE ZEMLJE U EVROPI NIJE POTREBAN. SRETAN  PUT !!!