Ostale delatnosti

KOMPLETNA LOGISTIKA-PODRŠKA U OBLASTI PROMETA NEPOKRETNOSTI
 

Administrativne poslove u PIO, Socijalnom, Opštini, Sudu, i dr.

 

Prevod dokumenata sa Italijanskog, Engleskog,
Nemačkog i Makedonskog, od strane Sudski ovlašćenih lica

 

Izrada predugovora i ugovora u posredovanju prometa nekretninama od strane naših partnera- ADVOKATA.

 

Izrada ugovora u posredovanju za rentiranje nekretninama

 

I OSTALE USLUGE PRIBAVLJANJA SVIH VRSTA DOKUMENATA